Ankieta w sprawie zmian magazynu po zmianie listy leków refundowanych

  • Opublikowano: 03 Wrzesień 2018
  • Przez : Janusz Chmielewski

W nawiązaniu do opublikowanego obwieszczenia Ministra Zdrowia z 29.08.2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (DZ. URZ. Min. Zdr. 2018.67), prosimy o podanie, jak zmiana cen wpłynęła na stan magazynu tj. czy stan magazynu: wzrósł, spadł oraz o jaką kwotę netto.
W tym celu proszę o wypełnienie anonimowej ankiety: https://goo.gl/uS7JVY