Omówienie wyników ankiety

  • Opublikowano: 24 luty 2019
  • Przez : Anonim

Zgodnie z zapowiedziami przedstawiamy wyniki naszej ankiety internetowej. Udzielono 92 odpowiedzi. Nie jest to mało, jednak biorąc pod uwagę liczebność naszej Izby, nie stanowi nawet 20% zrzeszonych w niej farmaceutów.

Pierwsza cześć ankiety dotyczyła „Gońca Aptekarskiego”. Zdecydowana większość respondentów (ponad 60%) uważa, że Izba powinna wydawać takie czasopismo, jest ono według nich potrzebne i chcieliby je otrzymywać, utrzymać należy też dotychczasową częstotliwość ukazywania się kolejnych numerów. Co do formy (papier czy elektroniczna) i formatu (duży gazetowy) zdania były podzielone pół na pół.

Jeśli chodzi o ocenę zawartości, to opinie były bardzo zróżnicowane. Większość (56%) stwierdziła, że zasadniczo treść poszczególnych materiałów była interesująca, potrzebna i dotyczyła spraw istotnych dla naszego zawodu, tylko 12% nie znalazło na łamach "Gońca" nigdy niczego intersującego. Wczytując się w bardziej rozwinięte wypowiedzi wyraźnie widać, że uczestnicy ankiety oczekują przede wszystkim artykułów poradnikowych i naukowych. Najwięcej wskazywano na zagadnienia prawne dotyczące realizacji recept, przepisów prawa farmaceutycznego, wyników kontroli Inspekcji Farmaceutycznej i NFZ, a także prawa pracy. W drugiej grupie są tematy związane z farmakoterapią, opieką farmaceutyczną i nowościami na rynku leków. Oczekiwane są też doniesienia z prac Naczelnej Izby Aptekarskiej. Krytycznie oceniony został poziom artykułów popularno-naukowych, nie podobała się też duża ilość zdjęć i informacje o imprezach rozrywkowych, niezwiązanych bezpośrednio z pracą zawodową. W tym miejscu konieczny jest komentarz. Materiały dotyczące aktualności z dziedziny prawa, realizacji recept itp., są zależne po pierwsze od procesu legislacyjnego i wydawania aktów prawnych przez Sejm i Ministerstwo i tu staramy się w miarę naszych możliwości przybliżać je aptekarzom odpowiednio do ich publikacji. Z drugiej strony artykuły są odpowiedzią na kierowane do Izby konkretne pytania, na które albo sami jesteśmy w stanie odpowiedzieć, albo przesyłamy je do Ministra Zdrowia, Inspekcji Farmaceutycznej czy NFZ. Nie zrezygnowaliśmy z tego działu, ale od kilku miesięcy w skrzynce pytania.goniec@gmail.com nie pojawiły się żadne maile. "Goniec Aptekarski" miał w zamierzeniu być biuletynem informacyjnym, bez ambicji na charakter czasopisma naukowego.

Na pytanie, czy respondent byłby skłonny zostać autorem jakiegoś artykułu, kilka osób odpowiedziało pozytywnie, proponując jednocześnie tematykę. Bardzo się z tego cieszymy, prosimy te osoby o kontakt z biurem izby lub Prezesem albo Sekretarzem, bezpośrednio odpowiedzialnym za „Gońca”. Bardzo trudno jest znaleźć chętnych do napisania artykułu pro publico bono, za gratyfikację, jaką jest 5 punktów edukacyjnych (na całe 5 lat!).

Druga część ankiety dotyczyła szkoleń punktowanych organizowanych przez Izbę. Zdecydowana większość (75%) respondentów uważa, że izba powinna takie szkolenia organizować, a te które zorganizowała dotychczas były interesujące i dobrze przeprowadzone. Co do terminu tych szkoleń, to zdania był podzielone niemal po równo między zadowolonych i niezadowolonych. Większość preferuje szkolenia niezbyt długie (3-4 godziny), odbywające się mniej więcej 4-6 razy w roku. Jednocześnie udzielający odpowiedzi chcieliby otrzymywać za nie 8 punktów edukacyjnych, co niestety nie jest możliwe, bo punktacja zależy wprost od czasu trwania szkolenia. Kilka osób odpowiedziało, że interesują ich wyłącznie szkolenia internetowe. Pytanie o propozycję tematów szkoleń przyniosło bardzo bogatą gamę odpowiedzi. Dają się pogrupować w takie zagadnienia jak: prawo farmaceutyczne i realizacja recept; szeroko rozumiana opieka farmaceutyczna (m.in. farmakoterapia w czasie ciąży i karmienia); receptura apteczna i preparaty galenowe; ekonomika i zarządzanie w aptece; farmakologia (m.in. interakcje leków z popularnymi suplementami, pożywieniem). Pojawiła się wśród propozycji medyczna marihuana, e-recepty, które właśnie zorganizowaliśmy. Tu musimy przypomnieć, że zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem za merytoryczną stronę szkolenia odpowiada akredytowana jednostka szkoląca, czyli uczelnia medyczna, w imieniu której występuje wykładowca. Zakres wiedzy przekazywanej w czasie kursu określa program opracowywany przez ekspertów Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. W związku z tym nie zawsze da się znaleźć odpowiedni kurs i wykładowcę gotowego go przeprowadzić.

Reasumując, jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy udzielili odpowiedzi w naszej ankiecie. Każda opinia jest bardzo cenna, na pewno w miarę możliwości weźmiemy je pod uwagę w dalszej działalności. Jest nam bardzo miło, że pomimo zauważonych niedociągnięć i wskazywanych propozycji zmian, „Goniec Aptekarski” i szkolenia są pozytywnie odbierane przez społeczność farmaceutów. Cieszymy się też, że prawie setka członków naszej izby zechciała uczestniczyć w pracy swojego samorządu, biorąc udział w ankiecie.