Zjazd Absolwentów z okazji 50-lecia ukończenia Wydziału Farmaceutycznego AM Lublin - 1969.

  • Opublikowano: 12 Marzec 2019
  • Przez : Janusz Chmielewski
Komitet Organizacyjny zaprasza farmaceutów, którzy ukończyli Wydział Farmaceutyczny AM w Lublinie w 1969 roku na Zjazd Absolwentów.
Termin Zjazdu z okazji 50-lecia ukończenia studiów to 14-16 czerwca 2019 r. w Lublinie.
Miło będzie nam poznać Wasze sugestie odnośnie uroczystości, na przykład: wspólna Msza św. za zmarłych kolegów i wykładowców, koncert kameralny, teatr, krótkie prezentacje dotyczące pracy stanowisk, miejscowości, działalności naukowej, pracy społecznej, zainteresowań, ciekawych lub zabawnych zdarzeń w pracy, fotografii,artykułów, tworzonej literatury, osiągnięć sportowych i innych.
Prosimy o jak najszybsze przesłanie danych kontaktowych w ostatecznym  terminie do 31 marca 2019 r.; kolegów z województwa lubelskiego (teren działalności Lubelskiej Izby Aptekarskiej) do kolegi Andrzeja Kota tel.603794843, email: andrzejkot@tlen.pl; z innych części Polski do Piotra Stojka tel.608313932, email: aptekaveris@gmail.com  
Prosimy też o podanie znanych Wam kontaktów (adres, email, nr telefonu, etc.) koleżanek i kolegów, którzy ukończyli studia farmaceutyczne w Lublinie w 1969 roku.
Informujemy również, iż zawiązał się komitet organizacyjny w składzie: P.T. Sylwia Fidecka, Janina Kisielewska, Andrzej Kot, Józef Smolarz i Piotr Stojek.