Nowelizacja rozporządzenia dotyczącego kas fiskalnych

  • Opublikowano: 27 Maj 2019
  • Przez : Janusz Chmielewski

W Dzienniku Ustaw dnia 30.04.2019 r opublikowane zostało nowe rozporządzenie dotyczące kas rejestrujących. Najważniejsze zmiany przdstawiamy poniżej:

  • Do dnia 31.07.2019r poszczególne stawki podatku VAT muszą mieć nadane konkretnie ustalone oznaczenie literowe: A - 23%, B - 8%, C - 5%, D - 0%, E - zwolniona, F i G - inne. Moduły fiskalne kas należy przeprogramować.
  • Osoby obsługujące kasę mają obowiązek złożyć do 31.05.2019 oświadczenie, że zapoznały się z zasadami ewidencji i obsługi kasy (wzór oświadczenia jest załacznikiem do rozporządzenia).
  • Obecnie używane kasy z kopią papierową lub elektroniczną mogśą być używane do zapełnienia pamięci fiskalnej, której już nie będzie można wymieniać, tylko kupić nowe urządzenie fiskalne. Z dniem 31.08.2019 nie bądą już dostepne kasy z kopią papierową, a od 01.01.2023 homologowane będą wyłącznie kasy on-line.
  • Przeglądy techniczne kas fiskalnych dokonywane są na wniosek podatnika, nie rzadziej niż co 2 lata. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje obligatoryjną karą w wysokości 300 zł, a w przypadku nowej kasy utratą ulgi na jej zakup, jeśli przegląd nie został wykonany w ciągu 2 lat od fiskalizacji urządzenia.
  • Wyświetlacz kasy musi być umieszczony w takim miejscu i w taki sposób, aby był widoczny dla nabywcy towaru lub usługi.

 

Rozporządzenie dostępne jest pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/816/1

O nowych przepisach można przeczytać też w portalu mgr.farm:https://mgr.farm/aktualnosci/kasy-fiskalne-starego-typu-nadal-w-uzyciu-p...