Nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept

  • Opublikowano: 08 Lipiec 2019
  • Przez : Janusz Chmielewski

W Dzienniku Ustaw pod nr. 1253 z dnia 05-07-2019 ukazało się znowelizowane rozporządzenie w sprawie recept. Oto treść nowego rozporządzenia:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 745 i 1773 oraz
z 2019 r. poz. 436 i 718) w § 10:
1) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „w postaci papierowej”;
2) w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „w postaci papierowej”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Oznacza to, iż od tej pory apteki bedą mogły dokonywać poprawek także w receptach elektronicznych. Warto dodać, że taka nowelizacja unicestwia podstawową zaletę recept elektronicznych, jaką miała być ich formalna poprawność, przerzucając czynności kontrolne z systemu informatycznego na farmaceutów. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że samorząd aptekarski nie zgadzał się na takie rozwiązanie.

Nowelizacja odnosi się przede wszystkim do przepisów określających możliwą do przepisania ilość leku na jedej recepcie oraz niezgodności w ilości opakowań, jednostek dawkowania i podanego sposobu użycia. Trudno sobie wyobrazić nieczytelne lub nie istniejące dane typu PESEL, REGON czy PWZ.