Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty

  • Opublikowano: 18 Lipiec 2019
  • Przez : Janusz Chmielewski

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. Jest on na etapie konsultacji pulbicznych. Apelujemy o lekturę projektu i przesyłanie o izby ewentualnych uwag i sugestii. Zostaną one przekazane Ministerstwu Zdrowia.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12322852/katalog/12611759#12611759

Opinie na temat ustawy prezentują portale mgr.farm i rynekaptek.pl: