Nowelizacja prawa farmaceutycznego oraz rozporządzenia w sprawie zleceń na wyroby medyczne

  • Opublikowano: 22 Sierpień 2019
  • Przez : Janusz Chmielewski

Ukazały się znowelizowane przepisy prawa:

  • Ustawa prawo farmaceutyczne (http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1542/1) - rozszerza katalog produktów leczniczych, które są dostępne w aptece dla podmiotów innych niż pacjenci lub podmioty wykonujące działalność leczniczą, o wszystkie produkty lecznicze dostępne bez recepty (OTC), z wyłączeniem produktów zawierających substancje psychoaktywne; nowelizacja obowiązuje od 20.08.2019
  • rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1555/1) - ograniczno zawartość danych we wzorach zleceń, do podobnej wielkości jaka obowiązuje obecnie; wchodziw życie 01.09.2019