Zmiana w zasadach pobierania opłaty recyklingowej

  • Opublikowano: 29 Sierpień 2019
  • Przez : Janusz Chmielewski

22 sierpnia w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza obowiązek naliczania opłaty recyklingowej również za „pozostałe torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału równej 50 mikrometrów i większej”. Dotychczas opłata recyklingowa dotyczyła wyłącznie toreb o grubości poniżej 50 mikrometrów.

Opłata recyklingowa wynosi 0,20 PLN, od niej naliczany jest podatek VAT 23%, co w sumie daje 0,25 PLN za każdą sztukę torby foliowej.

Przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić ewidencję liczby nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w danym roku kalendarzowym. Ewidencja może być prowadzona w postaci papierowej albo elektronicznej. Ewidencję prowadzi się oddzielnie dla poszczególnych jednostek, jeśli przesiębiorstwo ma kilka miejsc, gdzie takie torby są wydawane. Ewidencja ta przechowywana ma być przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacje dotyczą.

Źródło: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1579/1