Zmiana stawki VAT dla surowców recepturowych

  • Opublikowano: 25 Październik 2019
  • Przez : Janusz Chmielewski

Naczelna Izba Aptekarska informuje:

Dnia 9 sierpnia 2019 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 r. poz. 1751). Ustawa ta wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2019 r. i wprowadza do ustawy o podatku VAT nowy załącznik nr 3, który dotyczy towarów, dla których stosuje się 7% stawkę VAT (dotychczasowa stawka 8%, zgodnie z art. 146aa ust. 1 ustawy o podatku VAT). Wprowadzony załącznik nr 3 w pozycji 14 dotyczy „Produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne oraz tych, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską”.
Zgodnie z powyższym, obniżona stawka podatku VAT [8%] dotyczyć będzie jedynie gotowych produktów leczniczych, zaś podstawowe substancje farmaceutyczne zostały usunięte z wykazu, czego następstwem jest zmiana wysokości stawki VAT dla surowców farmaceutycznych do receptury aptecznej.
W związku z brakiem stosownych regulacji, które w sposób jednoznaczny wskazywałyby na obniżoną stawkę podatku VAT dla surowców farmaceutycznych do receptury aptecznej oraz w związku z jednoznacznym stanowiskiem organów podatkowych – producenci surowców farmaceutycznych do receptury aptecznej od dnia 1 listopada 2019 r. stosować będą jednolitą, 23% stawkę podatku VAT na tego typu produkty.