Kolejna nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept

  • Opublikowano: 17 Grudzień 2019
  • Przez : Janusz Chmielewski

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 2395 opublikowana została zmiana rozporządzenia w sprawie recept. Przywrócono pierwotną zasadę ogólną, iż recepta elektroniczna ważna jest 30 dni od dnia wystawienia, chyba, że wystawiający wyraźnie zaznaczy, że okres ważności e-recepty wynosi 365 dni. Rozporządzenie nie precyzuje, w jaki sposób należy oznaczyć ten wydłużony okres ważności recepty. Nowelizacja wchodzi w życie od 1 stycznia 2020 r.  Jednocześnie wszystkie wystawione do tego dnia recepty elektroniczne realizowane są na dotychczasowych zasadach, to jest z 365-dniowym okresem ważności.

Źródło: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/2395/1