Nowe obowiązki podatników w 2020 r.

  • Opublikowano: 19 Grudzień 2019
  • Przez : Anonim

Nowy Rok wiąże się z dwiema regulacjami dotyczącymi podatników:

  1. Od 1 stycznia 2020 r. zmieniają się zasady dokonywania wpłat podatku dochodowego jak i podatku VAT. Zmiany dotyczą wszystkich podatników, nie tylko osób prowadzących działalność gospodarczą, również farmaceutów wykonujących zawód w ramach umowy o pracę i nieosiągających innych przychodów. Zmiany polegają na konieczności utworzenia przez każdego podatnika indywidualnego numeru rachunku bankowego, na który będzie dokonywał wszelkich wpłat podatków - dotychczasowe numery rachunków bankowych poszczególnych urzędów skarbowych będą aktywne jedynie do 31 grudnia 2019 r. Od 1 stycznia każdy podatnik - zarówno prowadzący jak i nieprowadzący działalności gospodarczej - będzie dokonywał wpłat wszelkich należnych od siebie podatków na swój indywidualny, tzw. mikrorachunek podatkowy. W przypadku wspomnianych wcześniej farmaceutów wykonujących zawód w ramach umowy o pracę może być to podatek dochodowy należny do dopłaty przy składania zeznania rocznego.
    Utworzenie wspomnianego mikrorachunku podatkowego jest niezwykle proste: wystarczy kliknąć poniższy link:
    i podać swój PESEL (w przypadku osób nieprowadzących działalności gospodarczej) lub NIP (w przypadku przedsiębiorców). Więcej na temat mikrorachunku podatkowego znajduje się na stronie https://www.podatki.gov.pl/mikrorachunek-podatkowy/
  2. W przypadku wystawiania płatnikowi VAT faktury do paragonu fiskalnego, na takim paragonie musi się znaleźć numer NIP nabywcy. Według opinii radcy prawnego CzOIA "czytając literalnie nowy art. 106b ust. 5 ustawy VAT, paragon i faktura są dwoma odrębnymi dokumentami i nie ma znaczenia, czy faktura jest wystawiana niejako równolegle z paragonem", czy w późniejszym czasie. Aby uniknąć ewentualnej kary (nakładanej na wystawcę faktury) na paragonie dołączonym do kopii faktury musi być wydrukowany numer NIP nabywcy, albo sprzedaż na fakturę nie może być rejestrowana w kasie fiskalnej. Sprzedaż dla osób fizycznych i wystawianie faktur dla nich nie ulega zmianie.