VIII Krajowy Zjazd Aptekarzy

  • Opublikowano: 27 Styczeń 2020
  • Przez : Janusz Chmielewski

W dniach 24-26.01.2020 w Warszawaie odbył się VIII Krajowy Zjazd Aptekarzy. W zjezdzie uczestniczyli delegaci ze wszystkich okręgowych izb aptekarskich (361 osób), w tym 6 delegatów z izby częstochowskiej. W czasie zjazdu ustępująca NRA i pozostałe organy Naczelnej Izby Aptekarskiej VII kadencji złożyły sprawozdania ze swojej czeroletniej działalności i otrzymały absolutorium.

Wybory Naczelnej Rady Aptekrskiej i jej organów wyłoniły następujący skład VIII kadencji:

  • Prezesem NRA została ponownie Elżbieta Piotrowska-Rutkowska (uzyskała 79,9% głosów popracia) [https://www.nia.org.pl/2020/01/25/elzbieta-piotrowska-rutkowska-ponownie...
  • Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności ZawodowejDominik Lakota
  • Przewodniczącym Naczelnego Sądu AptekarskiegoAnna Włodarczyk
  • Przewodniczącym Naczelnej Komisji Rewizyjnej – Krzysztof Kondracki
  • do Naczelnej Rady Aptekarskiej weszli: Marek Tomków, Michał Byliniak, Małgorzata Pietrzak (wiceprezesi),Tomasz Baj (Lublin), Tomasz Barszcz (Lublin), Magdalena Baścik (Bielsko – Biała), Marcin Bochniarz (Rzeszów), Piotr Brukiewicz ( Katowice), Wojciech Chmielak (Szczecin), Piotr Chwiałkowski ( Bydgoszcz), Jacek Ciaciura (Wrocław), Jakub Dorociak (Warszawa), Kamil Furtak (Wrocław), Robert Gocał (Kielce), Alina Górecka (Poznań), Roman Grzechnik (Olsztyn), Barbara Jękot (Kraków), Piotr Kaczmarczyk (Katowice), Katarzyna Kandziora – Kuna (Katowice), Mikołaj Konstanty (Katowice), Justyna Korzelska (Koszalin), Izabela Kromkowska (Łodź), Katarzyna Kulińska (Bydgoszcz), Janina Mańko (Gdańsk), Jarosław Mateuszuk (Białystok), Piotr Migas (Gdańsk), Przemysław Orlikowski (Częstochowa), Dorota Pastok – Chomicka (Koszalin), Joanna Piątkowska – Kowalik (Kraków), Michał Pietrzykowski (Gdańsk), Mariusz Politowicz (Kalisz), Andrzej Prygiel (Opole), Marcin Repelewicz (Wrocław), Elżbieta Rząsa – Duran (Kraków), Lucyna Samborska (Rzeszów), Tomasz Sawicki (Białystok), Krzysztof Słomiak (Łódź), Magdalena Stankiewicz (Olsztyn), Ewa Steckiewicz – Bartnicka (Warszawa), Paweł Stelmach (Łódź), Wojciech Szkopański (Warszawa), Jarosław Tuzikiewicz (Kalisz), Daria Wielogórska – Rutka (Zielona Góra), Marcin Wiśniewski (Warszawa), Marian Witkowski (Warszawa), Anna Żuk (Szczecin)

Prezes NRA podczas wystąpienia wskazała priorytety działalności Rady w najbliższym czasie. Wymieniła wśród nich uchwalenie ustawy o zawodzie farmaceuty,  podniesienie rangi farmaceutów szpitalnych, wprowadzenie opieki farmaceutycznej jako świadczenia zdrowotnego, ograniczenie procederu fikcyjnego otwierania aptek przez farmaceutów  w imieniu podmiotów nieuprawnionych ("słupowanie"), ucywilizowanie kwestii dyżurów aptek, uproszczenie i usprawnienie tych elementów e-zdrowia, które dotyczą aptek (e-recepta, ZSMOPL, KOWAL itp.), zmniejszenie częstotliwości publikowania list refundacyjnych, podniesienie marż na leki refundowane.

W ostatnim dniu zjazd przyjął uchwały i wnioski programowe, które obligują NRA do podjęcia działań w różnych obszarach. W zdecydowanej większości były one zgodne z planem działalności nowej Rady, odnosiły się do kwestii szczegółowych bądź uzupełniały o pewne aspekty. Treści tych dokumentów przedstawimy po ich zredagowaniu przez biuro zjazdu i udostępnieniu izbom okręgowym.