Ogłoszenia

Aby zapoznać się z ogłoszeniami, wybierz odpowiednią pozycję z menu.

Aby zamieścić ogłoszenie, skontaktuj się z biurem Izby. Nie zamieszczamy ogłoszeń anonimowych! Pamiętaj, że Twoje ogłoszenie pozostanie na naszej stronie przez rok. Usuniemy je wcześniej, jeśli zgłosisz, że jest już nieaktualne. Prosimy o pisanie ogłoszeń zwykłym tekstem i wyraźne wydzielenie treści ogłoszenia w przesyłanym mailu.

Nie odpowiadamy za treść i formę ogłoszeń ani ich nie weryfikujemy.

Szczegółowe zasady publikowania ogłoszeń reguluje regulamin strony internetowej CzOIA dostępny pod adresem http://www.czestochowa.oia.org.pl/?q=regulamin:

VII. ZASADY PUBLIKOWANIA OGŁOSZEŃ

1. Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska dopuszcza na swojej stronie internetowej możliwość publikacji ogłoszeń związanych z poszukiwaniem farmaceutów i techników farmaceutycznych do pracy. Zezwala również na umieszczanie ogłoszeń przez osoby poszukujące pracy oraz zamierzające kupić lub sprzedać przedsiębiorstwo prowadzące działalność w obszarze farmacji oraz sprzęt i wyposażenie tychże.

2. Chcąc umieścić ogłoszenie należy przestrzegać poniższych zasad:

a) Ogłoszenie nie może być anonimowe. Na wniosek autora dane kontaktowe mogą pozostać do wiadomości izby, a będą udostępniane jedynie osobom zainteresowanym ogłoszeniem. Wniosek o umieszczenie informacji na stronie CzOIA musi zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy wraz z z danymi kontaktowymi albo nazwę podmiotu gospodarczego wnioskującego o zamieszczenie informacji wraz z danymi kontaktowymi.

b) Informacje zawarte we wniosku o umieszczenie ogłoszenia nie mogą - w ocenie CzOIA - zawierać treści obraźliwych, stwierdzeń naruszających prawo, godzących w interesy Samorządu Zawodu Farmaceuty. W każdym przypadku CzOIA zastrzega sobie prawo do niepublikowania ogłoszenia bez podania przyczyny. CzOIA nie ponosi odpowiedzialności za treść i skutki prawne zamieszczanych informacji.

c) Aby umieścić ogłoszenie należy przesłać jego treść na adres: biuro@czoia.pl

d) Treść ogłoszenia nie może przekraczać 300 znaków.

e) Jeden wnioskodawca/podmiot/ogłoszeniodawca może umieścić jedno ogłoszenie w ciągu siedmiu dni.

f) Czas ważności ogłoszenia wynosi maksymalnie 30 dni.