Prawo


Na stronie Internetowej Naczelnej Izby Aptekarskiej znajduje się zbiór wszelkich przepisów prawa, które odnoszą się do działalności aptek, punktów aptecznych i hurtowni farmaceutycznych. Nosi on nazwę Lex Apothecariorum i jest dostępny pod adresem http://www.nia.org.pl/akty-prawne/ . 

Wykaz znajdujący się poniżej zawiera najważniejsze akty prawne.


Ustawa o zawodzie farmaceuty


Ustawa o Izbach Aptekarskich tekst ujednolicony (także plik do pobrania na dole strony)


Kodeks Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej

http://nia.org.pl/dat/attach/566_kodeksetykiaptekarzarporyginal.pdf


Ustawa z 6 września 2001 Prawo Farmaceutyczne tekst jednolity

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/974


Rozporządzenie MZ w sprawie recept

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2424


Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (także plik do pobrania na dole strony)

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111220696


Rozporządzenie w sprawie zapotrzebowań oraz wydawania z apteki produktów leczniczych...

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2018/pozycja/2008

oraz jego nowelizacja z dnia 11.10.2019

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2019/pozycja/2108