Delegaci

 

Okręgowa Rada Aptekarska podjęła w dniu 9 stycznia 2017 uchwałę (1/VII/2017), która uchyliła obowiązującą dotychczas uchwałę nr 82/V/20018, uprawniającej do udziału w zjazdach delegatów wybranych na Okręgowym Zjeździe Aptekarzy. Aktualnie do udziału w zjazdach uprawnieni są wszyscy członkowie Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Treść dokumentu znajduje się w załączniku na dole strony.

W załączniku uchwały_VII_ozsw.pdf znajdują się uchwały przyjęte przez VII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Aptekarzy w dniu 4 grudnia 2015 r.


DELEGACI NA KRAJOWY ZJAZD APTEKARZY

CHMIELEWSKI Janusz
FRĄCZEK-MULLER Magdalena
KRUSZEC Genowefa
ORLIKOWSKI Przemysław
PRZEDPEŁSKA-SZERLOWSKA Janina
STOJEK Piotr
 
Delegaci na Krajowy Zjazd Aptekarzy reprezentują na zjeździe krajowym członków Okręgowej Izby Aptekarskiej. Mają czynne i bierne prawo wyborcze do krajowych organów Izby Aptekarskiej.