Delegaci

 

Okręgowa Rada Aptekarska podjęła w dniu 9 stycznia 2017 uchwałę (1/VII/2017), która uchyliła obowiązującą dotychczas uchwałę nr 82/V/2008, uprawniającą do udziału w zjazdach delegatów wybranych na Okręgowym Zjeździe Aptekarzy. Aktualnie do udziału w zjazdach uprawnieni są wszyscy członkowie Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Treść dokumentu znajduje się w załączniku na dole strony.

 


DELEGACI NA KRAJOWY ZJAZD APTEKARZY

CHMIELEWSKI Janusz
FENIG Agnieszka
LEWANOWICZ Katarzyna
ORLIKOWSKI Przemysław
PACUDA Jakub
 
 
 
Delegaci na Krajowy Zjazd Aptekarzy reprezentują na zjeździe krajowym członków Okręgowej Izby Aptekarskiej. Mają czynne i bierne prawo wyborcze do krajowych organów Izby Aptekarskiej.