RADA

PREZYDIUM ORA:

 

PREZES
mgr farm. PRZEMYSŁAW ORLIKOWSKI

V-CE PREZES
mgr farm. Janusz Chmielewski

SEKRETARZ
mgr farm. Agnieszka Fenig

SKARBNIK
mgr farm. Monika Stolarczyk

CZŁONEK PREZYDIUM
  mgr farm. Mariusz Pikuła

 

CZŁONKOWIE ORA:

mgr farm. Anna Knop
mgr farm.  Adam Kwapisz,
mgr  farm.  Dorota Migacz
mgr farm. Katarzyna Podwysocka-Goszczyńska
mgr farm. Janina Przedpełska-Szerlowska
mgr farm.  Piotr Stojek

 

 

SĄD APTEKARSKI

 

PRZEWODNICZĄCY

mgr farm. Krystyna Puszczyńska

  Skład Sędziowski:
     

mgr farm. Jan Bieńkowski
mgr farm. Grzegorz Demczuk
mgr farm. Anna Majchrzak
mgr farm. Anna Ploska-Pradela
mgr farm. Stanisława Ociepa
mgr farm. Magdalena Zawadzka-Wilk

 

RZECZNIK
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

mgr farm. Teresa Huber

zastępcy:

mgr farm. Małgorzata Dubnicka
mgr farm. Jolanta Tukaj
mgr farm. Magdalena Frączek-Muller

 

KOMISJA REWIZYJNA

          mgr farm. Dominika Rajczyk-Wrona
mgr farm. Małgorzata Strąk
mgr farm. Artur Ozimek
 

 

Komisja do spraw aptek ogólnodostępnych

przewodniczący: mgr farm. Janusz Chmielewski

Komisja do spraw aptek szpitalnych

przewodniczący: mgr farm. Agnieszka Fenig

Komisja do spraw opinii wydawanych przez ORA lub jej Prezydium

przewodniczący: mgr farm. Anna Knop

Komisja socjalno – bytowa

przewodniczący:  mgr farm. Adam Kwapisz,

Komisja do spraw seniorów zawodu

przewodniczący: mgr farm. Janina Przedpełska - Szerlowska

Komisja do spraw młodej farmacji "Klub Młodych Farmaceutów"

przewodniczący: mgr farm. Aleksandra Krzemińska