Do pobrania

Kompendium zmian w prawie związanych z wprowadzeniem e-recepty (stan na 27.05.2018) http://www.czestochowa.oia.org.pl/sites/default/files/zmiany_przepis%C3%...


Prezentacja opisująca rejestrację aptek (punktów aptecznych, działów farmacji itp.) w systemach P1 i P2. (format skompresowany ZIP)


Poniżej znajdują się formularze potrzebne przy załatwianiu spraw w Izbie. Dostępne są w postaci edytowalnej (DOC) oraz w formacie PDF. W celu pobrania należy kliknąć w wybrany format i zapisać bądź wydrukować dokument.

Wydanie Prawa Wykonywania Zawodu:

należy wykorzystać druki

  • wniosek o wydanie Prawa Wykonywania Zawodu DOC    PDF
  • oświadczenie o zdolności do czynności prawnych   DOC    PDF
  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych   DOC    PDF

Stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia apteki dla osób, które chcą pełnić obowiązki kierownika apteki::

należy wykorzystać druki

  • oświadczenie kandydata na kierownika apteki   DOC    PDF
  • kierownik załącznik 1 - farmaceuta  DOC    PDF
  • przebieg pracy zawodowej   DOC    PDF

Zmiana przynależności do izby  - wpisanie do Częstochowskiej OIA:

  • druk zgłoszenia do izby - przeniesienie    DOC    PDF

Zmiana danych osobowych, w tym miejsca zatrudnienia i stanowiska:

  • aktualizacja danych osobowych    DOC    PDF

Przedłużenie okresu edukacyjnego:

  • przedłużenie szkoleń   DOC    PDF

Oświadczenie o pełnieniu funkcji kierownika specjalizacji, opiekuna farmaceuty odbywającego przekolenie uzupełniające, opiekuna studenta odbywającego praktyki lub staż w celu uzyskania punktów edukacyjnych:

  • oświadczenie opiekun stażysty_praktykanta   PDF

Ponadto z tego miejsca można pobrać i wykorzystać dokumenty potrzebne do poinformowania WIF (wzory przygotowane przez Śląski WIF)

Przydatne będą także wywieszki do umieszczenia w aptece (ważne podczas kontroli Inspekcji Farmaceutycznej)

oraz wzór sprawozdania o wytworzonych odpadach - sprawozdanie_odpady_formularz