Do pobrania

Opracowania, kompendia i prezentacje zostały przeniesione do osobnej podstrony Opracowania, do której dostęp mają wyłacznie zalogowani farmaceuci.


Poniżej znajdują się formularze potrzebne przy załatwianiu spraw w Izbie. Dostępne są w postaci edytowalnej (DOC) oraz w formacie PDF. W celu pobrania należy kliknąć w wybrany format i zapisać bądź wydrukować dokument.

Wydanie Prawa Wykonywania Zawodu:

należy wykorzystać druki

 • wniosek o wydanie Prawa Wykonywania Zawodu DOC    PDF
 • oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych  DOC    PDF

Stwierdzenie rękojmi należytego prowadzenia apteki dla osób, które chcą pełnić obowiązki kierownika apteki::

należy wykorzystać druki

 • wniosek do ORA DOC  PDF
 • oświadczenie kandydata na kierownika apteki   DOC    PDF
 • kierownik załącznik 1 - farmaceuta  DOC    PDF
 • przebieg pracy zawodowej   DOC    PDF

Zmiana przynależności do izby  - wpisanie do Częstochowskiej OIA:

 • druk zgłoszenia    DOC    PDF
 • wniosek o wpis do CzOIA   DOC   PDF

Zmiana danych osobowych, w tym miejsca zatrudnienia i stanowiska:

 • aktualizacja danych osobowych    DOC    PDF

Oświadczenie o przejściu na emeryturę i zaprzestaniu wykonywania zawodu: DOC   PDF

Przedłużenie okresu edukacyjnego:

 • przedłużenie szkoleń   DOC    PDF

Oświadczenie o pełnieniu funkcji kierownika specjalizacji, opiekuna farmaceuty odbywającego przekolenie uzupełniające, opiekuna studenta odbywającego praktyki lub staż w celu uzyskania punktów edukacyjnych:

 • oświadczenie opiekun stażysty_praktykanta   PDF

Ponadto z tego miejsca można pobrać i wykorzystać dokumenty potrzebne do poinformowania WIF (wzory przygotowane przez Śląski WIF)

Przydatne będą także wywieszki do umieszczenia w aptece (ważne podczas kontroli Inspekcji Farmaceutycznej)

oraz wzór sprawozdania o wytworzonych odpadach - sprawozdanie_odpady_formularz