Komunikat ŚlOW NFZ w sprawie realizacji recept z 20-cyfrowym kodem

  • Opublikowano: 28 Grudzień 2012
  • Przez : Janusz Chmielewski

Komunikat Śląskiego OW NFZ 198/2012 z dnia 2012-12-28 dot. realizacji recept wystawionych na leki refundowane.  

 

W nawiązaniu do komunikatów nr 196 i 197 zamieszczonych na stronie internetowej Śląskiego OW NFZ informujemy, że zgodnie z § 31 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08 marca 2012r. w sprawie recept lekarskich, z jego późniejszymi zmianami, dopuszcza się stosowanie druków recept zgodnych z wzorem obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2012, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2012, na dotychczasowych zasadach. Powyższe oznacza możliwość ordynowania leków na w/w wzorach do dnia 31 grudnia 2012, natomiast realizacja w aptece może nastąpić po tym dniu zgodnie z terminem ważności recepty określonym w ww. rozporządzeniu. 

 

http://www.nfz-katowice.pl/dokumenty/12/komunik-198-12-nr_druk_rec_.doc