Studia podyplomowe "Prawo Medyczne"

  • Opublikowano: 30 Czerwiec 2023
  • Przez : Janusz Chmielewski

Na prośbę organizatorów przekazujemy informację o studiach podyplomowych:

uprzejmie informuję, że w Instytucie Nauk Prawnych PAN rozpoczął się nabór na kolejną edycję dwusemestralnych Studiów Podyplomowych „Prawo Medyczne”. Ich celem jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy na temat polskiego prawa medycznego, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów praktycznych. Program Studiów obejmuje 171 godzin dydaktycznych, co umożliwia przedstawienie szerokiego spektrum zagadnień (szczegółową listę proponowanych zajęć przesyłam w załączeniu).

Zajęcia w formie wykładów oraz wykładów z elementami warsztatowymi będą prowadzone w formie zdalnej, co pozwala na uczestnictwo w nich bez konieczności dojazdu do siedziby Instytutu Nauk Prawnych PAN. Zajęcia będą odbywały się raz lub dwa razy w miesiącu (listopad 2023 – czerwiec 2024), w soboty i niedziele.

Termin zapisów upływa 31 października 2023 r. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu na Studia będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej https://inp.pan.pl/studia-podyplomowe/prawo-medyczne/. Dodatkowe informacje można także uzyskać pod adresem poczty elektronicznej p.ochman@inp.pan.pl lub numerem telefonu 699 856 879.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o upowszechnienie niniejszej informacji.

 

Łączę wyrazy szacunku,

dr hab. Paweł Daniluk, prof. INP PAN

Kierownik Studiów Podyplomowych „Prawo Medyczne”