Odpowiedź WIf na pytania dotyczące nowego ropzorządzenia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki

  • Opublikowano: 11 Lipiec 2023
  • Przez : Janusz Chmielewski

W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach, bedące odpowiedzią na pytania związane z nowym rozporządzeniem w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

Najistotniejsze fragmenty:

... odnosząc się do zapytania o częstotliwość wykonywania wydruków ewidencji leków recepturowych, leków aptecznych i produktów leczniczych homeopatycznych, które są sporządzane w aptece, [...] z obowiązujących przepisów prawa nie wynika określony termin sporządzania wydruków ww. ewidencji, a zatem nieprawidłowość przy ich ewidencjonowaniu powstaje tylko wówczas, gdy apteka nie prowadzi takiej ewidencji lub gdy nie jest ona kompletna.
Zdaniem tut. organu ww. ewidencja może być zatem drukowana za okresy zgodne z terminami rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia lub za poszczególne miesiące kalendarzowe, przy czym za okres, w którym w aptece nie wykonano żadnego leku recepturowego i jest to możliwe do zweryfikowania w systemie komputerowym apteki, wydruki takie nie wydają się konieczne.

W kwestii przechowywania dokumentacji aptecznej, tut. organ stoi na stanowisku, że zeskanowane dokumenty papierowe nie posiadają waloru dokumentów elektronicznych. Dokumentacja apteki winna być przechowywana w postaci papierowej, jeżeli w takiej została wytworzona

Odpowiadając na zapytanie dotyczące konieczności skanowania kodów 2D i weryfikacji opakowań produktów leczniczych serializowanych w bazie KOWAL podczas przyjmowania towaru, [...] przepisy rozporządzenia jak i przepisy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) ... nie nakładają na apteki obowiązku weryfikacji produktów leczniczych podczas przyjmowania towaru do apteki