Komunikat Ministra Zdrowia dotyczący realizacji recept od 21 września

  • Opublikowano: 23 Wrzesień 2023
  • Przez : Janusz Chmielewski

Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat wyjaśniający ilośc leku, jaką można wydać pacjentowi po 21 września, czyli od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy refundacyjnej:

W przypadku realizacji recepty elektronicznej, od dnia 21 września 2023 r., pacjent może
otrzymać maksymalnie ilość
produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego
przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną do 120-dniowego okresu
stosowania, niezależnie od tego, kiedy recepta została wystawiona i na jaki okres.
W
konsekwencji od dnia 21 września 2023 r. farmaceuta jest uprawniony do wydania
pacjentowi maksymalnie ilość leku niezbędną pacjentowi na 120-dniowy okres stosowania,
zarówno w przypadku recept realizowanych po raz pierwszy, jak i recept, których realizację
rozpoczęto przed 21 września 2023 r., przy czym nie ma znaczenia czy pacjent tę receptę
będzie realizował jednorazowo czy częściami
.

Pełna treść komunikatu dostępna jest pod adresem: https://www.gov.pl/attachment/4e30741b-26cf-4c41-b131-9dfb4d6ad089