Ważne terminy - wejście w życie kilku aktów prawnych

 • Opublikowano: 27 luty 2024
 • Przez : Janusz Chmielewski

W najbliższym czasie wejdzie w życie kilka aktów prawnych:

 • 1 marca: art. 2 ust. 12) nowelizacji ustawy refundacyjnej odnoszący się do art. 96a ust. 7ab Obliczenia ilości produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego przeznaczonego do wydania pacjentowi na zasadach, o których mowa w ust. 7a i 7aa, za wyjątkiem ilości leku recepturowego oraz ilości produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego przeznaczonego do stosowania na okres nie dłuższy niż 120 dni, dokonuje system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Do tej pory nie znane są szczegóły, w jaki sposób będzie to sygnalizowane osobom realizującym recepty. Wiadamo natomiast, że system będzie stopniowo obejmował kolejne kategorie recept, jednak wyłacznie te, które zostaną przyjęte do realizacji od 1 marca 2024.

 • 1 marca: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami lub odpadami oraz produktami leczniczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1.

Rozporządzenie precyzuje sposób postępowania ze środkami odurzającymi i subst. psychotropowymi, które muszą zostać zutylizowane, powiadamiania właściwych inspektoratów farmaceutycznych, przechowywania tych produktów, przekazywani ich podmiotom odpowiedzialnym za utylizację oraz zawartość odpowiednich dokumentów. Treść rozporządzenia można pobrać ze strony: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000239

 • 2 marca: nowelizacja rozporządzenia w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych.

Nowelizacja podnosi kwoty taxa laborum oraz precyzuje, że zawierają one podatek od towarów i usług. Pisaliśmy o tym: http://www.czestochowa.oia.org.pl/?q=node/1499 a treść rozporządzenia można pobrać ze strony: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2024/203

 • 26 marca: wchodzi w życie ustawa o niektórych zawodach medycznych (DzU 2023 poz. 1972)

Dotyczy ona między innymi techników farmaceutycznych. Pierwszą ważną kwestią jest obowiązek wpisania sięosoby wykonującej zawód technika farmaceutycznego do specjalnego rejestru prowadzonego przez wojewodę, co jest warunkiem dalszego wykonywania zawodu. Technicy mają na to rok od wejscia w życie ustawy. O szczegółach będziemy informować stosownie do napływających informacji. Ponadto technicy będą podlegać odpowiedzialności zawodowej i mieć obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji.

 •  1 kwietnia: nowe listy refundacyjne, po raz pierwszy publikowane w interwale trzech miesięcy.
 • 16 kwietnia: kończy się okres przejściowy dotyczący warunków obejmowania stanowiska kierownika apteki szpitalnej lub zakładowej. Kandydaci będą musieli spełnić następujące wymagania:

  - minimum dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu w aptece szpitalnej lub zakładowej w pełnym wymiarze czasu pracy,
  - posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie farmacji szpitalnej, farmacji klinicznej lub farmacji aptecznej,
  - posiadanie rękojmi należytego pełnienia funkcji kierownika apteki,
  - wypełnianie obowiązku ustawicznego rozwoju zawodowego,
  - wypełnianie obowiązku członka samorządu zawodu farmaceuty

Osoby, które obecnie sprawują te funkcje, chociaż nie mają specjalizacji, mogą w dalszym ciągu je wykonywać.