Informacja firmy Servier na temat leku Diaprel MR

  • Opublikowano: 09 Lipiec 2013
  • Przez : Janusz Chmielewski

Producent leku Diaprel MR - firma Servier -  zwrócił się do naszej izby z prośbą o umieszczenie na stronie internetowej informacji dotyczącej możliwości zamiany teg opreparatu na leki generyczne. Poniżej cytujemy tę informację:

Szanowni Państwo,

 

 

Przekazujemy Państwu istotne informacje dotyczące leku Diaprel MR w dawce 60 mg i leków:

  • zawierających taką samą substancję czynną
  • o takiej samej mocy
  • o takich samych wskazaniach terapeutycznych oraz schemacie dawkowania,      
  • o takiej samej postaci farmaceutycznej (tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu),

ale różniących się tym, że tabletki leku Diaprel MR (60 mg)  można dzielić na połowy, natomiast tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu w innych preparatach nie są podzielne.

 

Mając na uwadze fakt, że, farmaceuta czuwa nad prawidłowym przebiegiem farmakoterapii w celu uzyskania określonych jej efektów poprawiających jakość życia pacjenta zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej informacji na temat zamiennego stosowania  produktów leczniczych o takim samym składzie substancji czynnej, jednakże o różniących się cechach postaci farmaceutycznej.

 

Ocena prawna, na podstawie której pozwalamy sobie przesłać Państwu informacje istotne dla farmaceuty biorącego udział w terapii pacjenta jak również list, o którego zamieszczenie zwracamy się do Państwa, są załączone do niniejszej wiadomości.

List oraz opinię prawną wysyłamy do Państwa również drogą pocztową.

 

Z wyrazami szacunku,

 

Robert Pociupany