Odpowiedzi Ministra Zdrowia na interpelacje poselskie.

  • Opublikowano: 26 Listopad 2017
  • Przez : Janusz Chmielewski

Przekazujemy Państwu odpowiedzi na interpelacje poselskie, jakich w imieniu Ministra Zdrowia udzielił podsekretarz stanu Marcin Czech.  Opisują one sytuację na detalicznym rynku leków po wejściu w życie nowelizacji Prawa Farmaceutycznego, zwanej "Apteką dla aptekarza".