Komunikat ŚlOW NFZ w sprawie aneksowania umów w związku z aktualizacją numerów prawa wykonywania zawodu farmaceutów pełniących funkcję kierownika apteki / punktu aptecznego

  • Opublikowano: 16 Styczeń 2018
  • Przez : Janusz Chmielewski

W związku z nadaniem przez Okręgowe Rady Aptekarskie nowych numerów Prawa Wykonywania Zawodu Farmaceuty zaistniała konieczność aneksowania zawartych umów z aptekami/punktami aptecznymi, w których w momencie ich podpisywania umowy kierownik posługiwał się „starym” numerem Prawa Wykonywania Zawodu. Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia udostępnia na Portalu wzór aneksu do umowy, który należy niezwłocznie wydrukować, podpisać i dostarczyć do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia bądź delegatury.

W przekazanych aneksach w polu: „reprezentowanym przez” oraz „Podmiot prowadzący aptekę” należy wpisać osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu prowadzącego aptekę:

- zgodnie z obowiązującym wpisem do KRS ( w przypadku spółek prawa handlowego) lub

- umową spółki (w przypadku spółek cywilnych) lub

- innym aktualnym upoważnieniem

która/e podpisują aneks.

Aneks podpisuje również kierownik apteki.

Ponadto ŚOW NFZ przypomina o konieczności zaktualizowania numerów PWZ pozostałych farmaceutów na Portalu Świadczeniodawcy.

Lokalizacja pliku zawierającego aneks dotyczący Państwa umowy oraz pełnomocnictwo pracownika ŚOW NFZ, do realizacji zadań związanych z obsługą umów podmiotów prowadzących apteki, przedstawiono w załączonej instrukcji oraz ścieżce tekstowej, wskazujących na miejsce udostępnienia przedmiotowych dokumentów na Portalu Świadczeniodawcy:

Portal Świadczeniodawcy / Administracja i opcje / Pobranie plików technicznych / Pliki Dedykowane

UWAGA! W przypadku umów, w treści których znajduje się już nowy numer prawa wykonywania zawodu kierownika, aneks jest zbędny. W razie wątpliwości prosimy konaktować się bezpośrednio z pracownikiem NFZ marek.bukowski@nfz-katowice.pl