Bonifraterska Konferencja Ziołolecznictwa 2019

  • Opublikowano: 22 Październik 2019
  • Przez : Janusz Chmielewski

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa  w Bonifraterskiej Konferencji Ziołolecznictwa 2019 organizowanej przez Prowincję Polską Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego, przy współpracy Sekcji Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Centrum Medycznego Bonifratrów w Warszawie.

Celem konferencji jest stworzenie platformy wymiany informacji i współpracy pomiędzy lekarzami, producentami leczniczych produktów roślinnych i ziół, osobami i instytucjami promującymi fitoterapię, pracownikami naukowymi badającymi substancje roślinne w kontekście ich przyszłego zastosowania leczniczego, aptekarzami oraz sklepami zielarskimi.
Do aktywnego udziału w Konferencji zaprosiliśmy pracowników naukowych Katedr i Zakładów Botaniki Farmaceutycznej, Farmakognozji, Farmakologii oraz Technologii Postaci Leku, a także lekarzy prowadzących badania kliniczne w zakresie ziołolecznictwa.
W programie ciekawe wykłady plenarne i sesje prezentujące aktualne trendy i najbardziej interesujące zagadnienia z zakresu ziołolecznictwa, a także wręczenie nagrody Prowincjała dla młodego naukowca za najbardziej interesujące doniesienie.
Program konferencji znajduje się w załączniku, a także jest dostępny na stronie  https://bonifratrzy.pl/centrum-medyczne-bonifratrow/2019/10/16/bonifraterska-konferencja-ziololecznictwa-2019/.
Informacje dodatkowe:

  • Termin: 29 listopada 2019 r.
  • Miejsce: Centrum Okopowa Caritas Polska, Warszawa, ul. Okopowa 55
  • Zgłoszenia uczestnictwa należy nadsyłać do dnia 28.10.2019 r. na adres: sekretariat@bonifratrzy.warszawa.pl  – koniecznie z dopiskiem: Udział w Bonifraterskiej Konferencji Ziołolecznictwa 2019.
  • W zgłoszeniu prosimy o podanie tytułów naukowych oraz pełnych danych do faktury: imię i nazwisko, nazwa firmy/instytucji, adres, e-mail, NIP.
  • Koszt uczestnictwa: 100 zł, (studenci 20 zł)
  • Numer rachunku do wniesienia wpłat otrzymają Państwo po zgłoszeniu udziału na wskazany adres mailowy.
  • Wpłaty konferencyjnej należy dokonać do dnia 10.11.2019r.
  • Ilość miejsc ograniczona. Decyduje data zgłoszenia udziału, a następnie data dokonania wpłaty.