Ministerstwo Zdrowia w sprawie realizacji e-recept

  • Opublikowano: 28 Listopad 2019
  • Przez : Janusz Chmielewski

Ministerstwo Zdrowia opublikowało dwie ważne interpetacje zasad realizacji recept elektronicznych:

  1. Jeśli w części technicznej e-recepty znajduje się inny kod EAN niż w częsci graficznej, widocznej dla realizującego receptę, to należy wydać lek opisany w części graficznej, nawet jeśli EAN wskazuje na lek 100% https://www.gov.pl/web/zdrowie/bledne-oznaczanie-kodow-ean-na-e-recepcie

    Informujemy, że wskazanie przez osobę wystawiającą e-receptę błędnego kodu EAN - przy jednoczesnym prawidłowym oznaczeniu na e-recepcie innych elementów, w tym  odpłatność, nazwa produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego i wielkość opakowania - nie uniemożliwia realizacji takiej e-recepty zgodnie z ww. oznaczeniem. Przykładowo, jeżeli lekarz wskaże na e-recepcie prawidłowo odpłatność 30%, a jednocześnie poda kod EAN dla leku pełnopłatnego, osoba wydająca lek może wydać lek za odpłatnością 30%.

    W sytuacji niezgodności pomiędzy treścią e-recepty a wskazanym przez osobę ją wystawiającą kodem EAN  można wydać lek zgodnie z ordynacją wpisaną w części wizualnej e-recepty – o ile oznaczenia w części wizualnej są prawidłowe – niezależnie od tego co wynika ze wskazanego w części technicznej e-recepty kodu EAN.

    W takim przypadku, prawidłowego oznaczenia kodu EAN dokonuje w Dokumencie Realizacji Recepty osoba wydająca produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny.

  2. Pomniejszenie wydawanej ilości leku podczas częściowej realizacji e-recepty dotyczy wyłącznie pierwszej realizacji po upływie 30 dni od daty jej wystawienia, później realizacja obejmuje wszystkie pozostałe opakowania niezaleznie od czasu, w jakim pacjent je wykupuje https://www.gov.pl/web/zdrowie/pomniejszanie-ilosci-wydawanego-leku-przy...

W związku z wejściem w życie od dnia 7 września 2019 r. art. 96a ust. 7a pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 499) dotyczącego realizacji recepty elektronicznej po upływie 30 dni od daty jej wystawienia albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”, informujemy, że w przypadku gdy e-recepta realizowana jest w częściach, to pomniejszenie ilości wydawanego produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego o dni niestosowania, dokonywane jest wyłącznie przy pierwszej częściowej realizacji e-recepty.