Lokalizacja plików z zawiadomieniami o kontroli

  • Opublikowano: 13 Marzec 2013
  • Przez : Janusz Chmielewski

W związku z kontrolami przeprowadzanymi przez ŚlOW NFZ informujemy, że zawiadomienia kierowane do aptek znajdują się teraz w nieco innym miejscu.

Po zalogowaniu do Portalu Świadczeniodawcy należy w sekcji Administracja i opcje wybrac pokaż więcej (prawy dolny róg ekranu). Następnie kliknąc na Pobranie plików technicznych NFZ; w pasku nad nazwą apteki kliknąc w Pliki techniczne a potem w widocznej tabeli w Pliki dedykowane. Po prawej stronie tabeli ukażą się pisma skierowane do apteki.

Ankieta NIA na temat przesyłania danych no NFZ

  • Opublikowano: 21 luty 2013
  • Przez : Janusz Chmielewski

Naczelan Izba Aptekarska przygotowała internetową ankietę, za pomoca której chce zebrac uwagi środowiska aptekarskiego na temat problemów, z jakimi spotykamy się w czasie przesyłania zestawień elektronicznych. Ankieta dotyczy kwestii technicznych i jej wyniki zostaną przekazane prezesowi NFZ.

Ankieta znajduje się pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/14I0IO2s7CrpP6o37REiRGY8y_QQhI9oy4A5gec-....

Zachęcamy do wypełnienia!

Strony