Nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept

  • Opublikowano: 18 Kwiecień 2020
  • Przez : Janusz Chmielewski

W Dzienniku Ustaw pod pozycją 690 opublikowano nowelizację rozporządzenia w sprawie recept. Nowelizacja związana jest między innymi z nadaniem farmaceutom prawa wystawiania refundowanych recept pro auctore i pro familia, poza tym przedłuża możliwość używania starych druków recept (czyli takich, które zawierają tekst data i podpis lekarza). Rozporządzenie weszło w życie z dniem dzisiejszym, to jest 18.04.2020.

Zmiany wyglądają następująco:

Pobieranie certyfikatu do wystawiania e-recept farmaceutycznych

  • Opublikowano: 16 Kwiecień 2020
  • Przez : Anonim

Jak informowaliśmy już wcześniej, pierwszym etapem przygotowań do wystawiania e-recept przez farmaceutów jest pobranie odpowiedniego certyfikatu. Magister farm. Janusz Chmielewski przygotował specjalny film instruktażowy, który ułatwi przejście tego procesu. Film w formacie MP4 dostępny jest po klknięciu w blok znajdujący się po prawej stronie naszej witryny inetrnetowej.

Zmiana zarządzeń prezesa NFZ w sprawie nadawania unikalnych numerów identyfikujących recepty i w sprawie korzystania z Portalu NFZ

  • Opublikowano: 15 Kwiecień 2020
  • Przez : Janusz Chmielewski

Zmiana prawa farmaceutycznego, która nadała farmaceutom możliwość wystawiania recept refundowanych, powoduje konieczność wydania przepisów wykonawczych różnego szczebla. Jednym z nich jest zmiana zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty. Jak czytamy w uzasadnieniu

Pismo do Ministra Zdrowia w sprawie elektronicznych recept farmaceutycznych

  • Opublikowano: 09 Kwiecień 2020
  • Przez : Janusz Chmielewski

Skierowaliśmy do Ministra Zdrowia pismo, w którym wnosimy o udostępnienie wszystkim farmaceutom posiadającym prawo wykonywania zawodu aplikacji gabinet.gov.pl, za pomocą której można wystawiać recepty elektroniczne. Rozwiązanie zakładające używanie programów aptecznych do wystawiania recept pozbawia takiej możliwości farmaceutów zatrudnionych poza aptekami ogólnodostępnymi albo czasowo niepracującym. Naszym zdaniem farmaceuci, tak jak lekarze, powinni mieć dostęp do gabinet.gov.pl niezależnie od miejsca wykonywania swojego zawodu.

Strony