Zaproszenie na konferencję

  • Opublikowano: 22 Maj 2023
  • Przez : Janusz Chmielewski

Szanowni Państwo,

W imieniu Pani Dziekan Wydziału Prawa i Ekonomii UJD, dr Eweliny Żelasko-Makowskiej, prof. UJD, jak również Członków Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Aspekty prawne w psychiatrii", jaka będzie miała miejsce w dniu 5 czerwca 2023 r. w formie on-line w załączeniu uprzejmie przesyłam zaproszenie wraz z programem oraz linkiem dostępu (w treści).

Łącze wyrazy szacunku
Karolina Kwiatkowska
Członek Komitetu Organizacyjnego
Wydział Prawa i Ekonomii UJD w Częstochowie

Posiedzenie naukowo-szkoleniowe w siedzibie CzOIA

  • Opublikowano: 12 Kwiecień 2023
  • Przez : Janusz Chmielewski
Zapraszamy serdecznie wszystkich członków Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej 27 kwietnia 2023r o godz.17:00 na kolejne z cyklu spotkań z naszym Radcą Prawnym Jackiem Kołodziejczykiem bezpłatne, punktowane szkolenie, na którym poruszone będą:
-zagadnienia związane z umowami o pracę i umowami zlecenia w kontekście stricte zatrudniania farmaceutów i nawiązywania z nimi współpracy;
-odpowiedzialność materialna farmaceutów i szkody, które pracownik-farmaceuta może wyrządzić przedsiębiorcy-aptekarzowi, zasady odpowiedzialności za naprawienie takich szkód;

Strony