Pismo Ministerstwa Zdrowia dotyczące ZSMOPL

 • Opublikowano: 02 luty 2018
 • Przez : Janusz Chmielewski

Ministerstwo Zdrowia wystosowało do Naczelnej Izby Aptekarskiej pismo, w którym apeluje o jak najwcześniejsze zakładanie kont w Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. Przypomina w nim także o konieczności posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Pełna treść pisma w załączeniu. Załączamy także plakat dotyczący procedury zakładania profilu zaufanego.

Zmarła prof. dr hab. n. farm. Ewa Buszman

 • Opublikowano: 28 Styczeń 2018
 • Przez : Janusz Chmielewski

Informacja Śląskiego Uniwersystetu Medycznego:

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 24 stycznia 2018 r. zmarła w wieku 66 lat
prof. dr hab. n. farm. Ewa Buszman

 

Kierownik Katedry  i Zakładu Chemii i Analizy Leków Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

Członek Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

Problemy z listą refundacyjną

 • Opublikowano: 24 Styczeń 2018
 • Przez : Janusz Chmielewski

Jeden z oddziałów wojewódzkich NFZ poinformował apteki, że aktualna lista leków refundowanych zawiera pozycje, którym upłynął okres ważności decyzji o objęciu refundacją. W tej sytuacji NFZ może zakwestionować recepty z takimi lekami i wyrobami medycznymi. W związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę na następujące produkty:

Akademia im.Jana Długosza poszukuje farmaceutów do prowadzenia zajęć dydaktycznych

 • Opublikowano: 23 Styczeń 2018
 • Przez : Janusz Chmielewski

Akademia im, Jana Długosza
w Częstochowie WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA
Al. Armii Krajowej 13/15,42-200 Częstochowa

Częstochowa, 22.01.2018 r
 

W związku z otwarciem nowych kierunków na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie: Dietetyka oraz Pielęgniarstwo szukamy pracowników do prowadzenia zająć związanych z Farmakologią, Farmacją itp.

Więcej informacji pod linkami:

Obowiązek sprawozdawczy do GUS

 • Opublikowano: 23 Styczeń 2018
 • Przez : Janusz Chmielewski

Urząd Statystyczny w Krakowie informuje, iż na Portalu Sprawozdawczym GUS udostępniony został formularz elektroniczny ZD-5, dotyczący aptek i punktów aptecznych. Obowiązkiem sprawozdawczym objęte zostały wszystkie apteki ogólnodstępne, zakładowe i punkty apteczne. Termin przekazania wypełnionego sprawozdania upływa 31-01-2018. Więcej informacji znajduje się w załączonym piśmie.

Wyjaśnienie radcy prawnego izby na temat opłaty recyklingowej

 • Opublikowano: 23 Styczeń 2018
 • Przez : Janusz Chmielewski

Stosownie do treści art. 40a ust 1 ustawy z dn. 13.06.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, począwszy od dnia 1 stycznia 2018 r. każdy przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego (a zatem również prowadzący aptekę), w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej

 • Opublikowano: 23 Styczeń 2018
 • Przez : Janusz Chmielewski

W dziale opinii prawnych zamieściliśmy odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pytania Naczelnej Izby Aptekarskiej. Dotyczyły one realizacji recept z dokonanymi poprawkami oraz wystawionej dwoma charakterami pisma. Pełna treść odpowiedzi znajduje się pod adresem: http://www.czestochowa.oia.org.pl/?q=node/440

UWAGA!! Dostęp tylko dla użytkowników zalogowanych.

Komunikat z platformy e-umed.pl

 • Opublikowano: 17 Styczeń 2018
 • Przez : Janusz Chmielewski

Szanowni Państwo,

informujemy, że decyzją władz Wydziału Farmaceutycznego UM w Łodzi

od dnia 29.12.2017 r. do dnia 31.01.2018 r.

platforma www.e-umed.pl będzie dostępna w zakresie:

- wydruk zaległych certyfikatów ze szkoleń, które zostały zrealizowane na platformie e- umed,

- realizacja szkoleń jako seminariów doktoranckich dla doktorantów Uniwersytetu

Medycznego w Łodzi.

 

Platforma e-umed jest przywrócona tylko czasowo tj . do 31.01.2018 r.

Komunikat ŚlOW NFZ w sprawie aneksowania umów w związku z aktualizacją numerów prawa wykonywania zawodu farmaceutów pełniących funkcję kierownika apteki / punktu aptecznego

 • Opublikowano: 16 Styczeń 2018
 • Przez : Janusz Chmielewski

W związku z nadaniem przez Okręgowe Rady Aptekarskie nowych numerów Prawa Wykonywania Zawodu Farmaceuty zaistniała konieczność aneksowania zawartych umów z aptekami/punktami aptecznymi, w których w momencie ich podpisywania umowy kierownik posługiwał się „starym” numerem Prawa Wykonywania Zawodu. Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia udostępnia na Portalu wzór aneksu do umowy, który należy niezwłocznie wydrukować, podpisać i dostarczyć do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia bądź delegatury.

Strony