Szkolenie BHP

  • Opublikowano: 21 Maj 2013
  • Przez : Janusz Chmielewski

Okręgowa Izba Aptekarska organizuje szkolenie z zakresu BHP dla pracodawców. Planowane jest ono na 8 czerwca 2013r. (sobota) od godz. 9 w siedzibie Izby, ul. Waszyngtona 28m7 koszt 120-150zł. /osoba
(koszt uzależniony od ilości chętnych).
Prosimy o zgłaszanie się osób zainteresowanych do biura izby.

Istnieje również możliwość zorganizowania kursu dla pracowników (ważny 3 lata )
przy stworzeniu grupy min. 30 osób koszt 35zł. Termin do ustalenia.

Ankieta NIA na temat braków leków w hurtowniach

  • Opublikowano: 15 Maj 2013
  • Przez : Janusz Chmielewski

Naczelna Izba Aptekarska udostępniła na swojej stronie internetowej ankietę, w której można zgłaszac braki leków w hurtowniach. Informacje te zostaną przekazane do wiadomości GIF oraz Ministerstwa Zdrowia. Więce jinformacji na temat tej ankiety znajdą Państwo w piśmie Prezesa NRA (w załączeniu) oraz na stronie NIA pod adresem:

http://nia.org.pl/page/86/gt-ankieta-informacja-z-aptek-na-temat-brakow-...

Konferencja prasowa prezesa Kucharewicza

  • Opublikowano: 26 Kwiecień 2013
  • Przez : Janusz Chmielewski

W dniu 24.05.2013 w centrum prasowym PAP odbyła się konferencja prasowa z udziałem prezesa NRA Grzegorza Kucharewicza. Prezes przedstawił na niej stanowisko środowiska aptekarskiego na temat między innymi ustawy refundacyjnej, dostępności leków w obrocie pozaaptecznym, zaopatrzenia bezpośredniego i braków leków specjalistycznych oraz porządanych zmian w prawie farmaceutycznym.

Komunikat ŚlOW NFZ w sprawie przekazywania danych

  • Opublikowano: 25 Kwiecień 2013
  • Przez : Janusz Chmielewski

W związku z licznymi problemami, jakie związane były ze sprawozdaniami obejmującymi recepty dla osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji (pacjenci z UE) Śląski OW NFZ wystosował komunikat do aptek i punktów aptecznych. Wyjaśniony w nim dokładnie, jakie dane mają by przekazywane w sprawozdaniu XML i gdzie ich szuka w dokumentach potwierdzających uprawnienia pacjenta (karta, poświadczenie itp.).

Zmiana rozporządzenia w sprawie dopłaty pobieranej za wydawanie leków w porze nocnej

  • Opublikowano: 24 Kwiecień 2013
  • Przez : Janusz Chmielewski

Ukazała się nowelizacja rozporządzenia w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za których wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty - http://dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/2013/pozycja/478

 

Strony