Odpowiedź GIF na wątpliwości dotyczące ePRUF

 • Opublikowano: 28 Styczeń 2016
 • Przez : Janusz Chmielewski

Informacja ze strony internetowej Kieleckiej OIA:

Kielecka OIA wystosowała w dniu 13 stycznia 2016r. pismo do Głównego Inspektora Farmaceutycznego z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości aptekarzy dotyczących uczestnictwa apteki w programie ubezpieczeń lekowych ePRUF. GIF odpowiada na nasze pismo. Stanowisko zajął również ePRUF. Całość korespondencji poniżej.

Studia podyplomowe

 • Opublikowano: 28 Styczeń 2016
 • Przez : Janusz Chmielewski

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza zainteresowanych na studia podyplomowe z zakresu zarządzania apteką.Studia podyplomowe Zarządzanie aptekąAutorski program stworzony z myślą o osobach związanych zawodowo z sektorem farmacji, pragnących budować przewagę konkurencyjną podległych im jednostek w  oparciu o dobrą praktykę biznesową i realizację misji farmaceuty.Studia organizowane przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego skierowanie są do  właścicieli, kierowników, pracowników aptek czy też instytucji farmaceutycznych.5 bl

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na interpelację poselską

 • Opublikowano: 21 Styczeń 2016
 • Przez : Janusz Chmielewski

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia udzielił odpowiedzi na interpelację, którą złożył poseł Waldemar Budy. Dotyczyła ona przekraczania ustawowej ilości 1% aptek na terenie województwa oraz przeciwdziałaniu wywozowi leków za granicę. Pełen tekst odpowiedzi znajduje się na stronie: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=218C6EBC&view...

Podsumowanie kadencji NRA

 • Opublikowano: 20 Styczeń 2016
 • Przez : Janusz Chmielewski

W dniach 29-31.01.2016 odbędzie kolejny Krajowy Zjazd Aptekarzy, na którym między innymi dojdzie do wyboru nowych władz naszego samorządu. Magazyn "mgr.farm"  dokonał analizy, jak dotychczasowa Naczelna Rada Aptekarska realizowała uchwały podjęte na ostatnim Krajowym Zjeździe. Zainteresowanych odsyłamy pod adres: http://mgr.farm/opinie/podsumowujemy-kadencje-nra

Nowe zasady ordynacji leków zebrane przez "Medycynę Praktyczną"

 • Opublikowano: 16 Styczeń 2016
 • Przez : Janusz Chmielewski

W portalu "Medycyna Praktyczna" zamieszczono kompendium zasad wystawiania recept z uwzględnieniem najnowszych zmian. Zainteresowanych odsyłamy pod adres: http://prawo.mp.pl/publikacje/prawomedyczne/135747,nowe-zasady-ordynacji-lekow-i-ich-praktyczne-skutki?u=159723154&rid=D2BBB72KNF91155B48F590AEI2WUA40.

Problem z przekazaniem danych XML do Śląskiego OW NFZ

 • Opublikowano: 16 Styczeń 2016
 • Przez : Janusz Chmielewski
wersja Portalu Świadczeniodawcy

UWAGA!!! Podczas próby przekazania danych o zrealizowanych receptach w Portalu Świadczeniodawcy pojawia się komunikat: Symbol podmiotu nadawczego niezgodny z odpowiednim identyfikatorem wysyłającego świadczeniodawcy. Problem leży po stronie OW NFZ i dotyczy praktycznie wszystkich oddziałów, które używają Portalu Świadczeniodawcy. W oddziałach, gdzie funkcjonuje SZOI import przesyłki jest bezproblemowy. 

Portal Świadczeniodawcy musi mieć wersję 2.3063, jak na załączonym przykładzie.

Strony